Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2009

Η ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.

"Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι η αλιεία του μέλλοντος και αποτελεί πολιτική προτεραιότητα" δήλωσε εκ μέρους της Τσεχικής Προεδρίας της ΕΕ, ο Υπουργός Αλιείας κ. Gandalovic στον ευρωβουλευτή της ΝΔ κ. Γκλαβάκη, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος της Προεδρίας στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Γκλαβάκης εκφράζοντας τη ανησυχία του για την βιωσιμότητα του κλάδου, τόνισε ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η πιστοποίηση των ευρωπαϊκών αλιευτικών προϊόντων σε αυτή την οικονομικά δύσκολη συγκυρία.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής πρόσθεσε ότι τα σημάδια την οικονομικής κρίσης είναι έντονα στον κλάδο. Οι χαμηλές τιμές των αλιευτικών προϊόντων σε συνδυασμό με τη σφιχτή πιστωτική πολιτική που ακολουθούν οι τράπεζες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές μονάδες, οι οποίες δυσκολεύονται να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων τρίτων χωρών τα οποία παράγονται με χαμηλότερες προδιαγραφές και συνεπώς στοιχίζουν λιγότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με παλαιότερη απάντηση της Κομισιόν προς τον κ. Γκλαβάκη οι κυριότερες εισαγωγές τροφίμων από την Κίνα αφορούν τις κατηγορίες των αλιευτικών προϊόντων και των υποπροϊόντων τους, ενώ από το 2005 οι κατασχέσεις των προϊόντων αυτών είναι από τις συνηθέστερες περιπτώσεις.

Για τη χώρα μας ο κλάδος έχει ιδιαίτερη σημασία αφού κατέχει πανευρωπαϊκά την πρώτη θέση. Η υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη, αποτελεί τον δεύτερο εξαγωγικό κλάδο, αντιπροσωπεύει το 48% της κοινοτικής παραγωγής σε τσιπούρα και λαυράκι και απασχολεί περίπου 9.000 άτομα. Παράλληλα οι ελληνικές επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας αναπτύσσονται και σε χώρες του εξωτερικού εξάγοντας εκτός από τα προϊόντα τους και την τεχνογνωσία παραγωγής.

Ο κ. Γκλαβάκης ολοκληρώνοντας πρόσθεσε ότι η πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η οικονομική κρίση να μην αποτελέσει αφορμή για την απώλεια μεριδίων σε ευρωπαϊκές και ξένες αγορές. Η υδατοκαλλιέργεια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς λόγω της μείωσης των ιχθυαποθεμάτων θα καλύπτει πάνω από το 50% της παγκόσμιας ζήτησης για ψάρια και οστρακοειδή. H υπηρεσία του ΟΗΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία (FAO), προβλέπει ότι η κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων θα αυξηθεί μέχρι το 2030 κατά 50%. Σε απόλυτους αριθμούς αυτό συνεπάγεται αύξηση της παραγωγής κατά 40 εκ. τόνους που θα καλυφθεί από προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου2009

ΑΥΣΤΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Την ευαισθησία της στο θέμα των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ), αλλά και την "εμπιστοσύνη της στην υψηλή ποιότητα συμβουλών που παρέχει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ)", εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διά στόματος του ίδιου του Προέδρου της, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, κ. Μανώλη Αγγελάκα. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής με γραπτή του ερώτηση στην Επιτροπή είχε εκθέσει τον προβληματισμό του για το θέμα των ΓΤΟ στην ΕΕ, ορμώμενος από την πρόσφατη πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής Jose Manuel Barroso, να συγκαλέσει δύο συσκέψεις στις Βρυξέλλες[1] με θέμα την επίσπευση της έγκρισης των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών στην ΕΕ.

Στην απάντησή του ο κ. Μπαρόζο ενημέρωσε τον κ. Αγγελάκα για την άτυπη πολιτική συζήτηση που εγκαινίασε με τα κράτη μέλη, προς ανταλλαγή εμπειριών και διευκόλυνση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, καθώς επίσης και για τις αναφερόμενες από τον ευρωβουλευτή συνεδριάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου.

Στα συμπεράσματά της, η εν λόγω ομάδα υπογραμμίζει ότι "η ΕΕ έχει ένα πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τους ΓΤΟ που θα πρέπει να εφαρμόζεται με αυστηρότητα. Ειδικότερα, η διαδικασία έγκρισης θα πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζεται σε απόλυτα επιστημονικές αξιολογήσεις" ενώ παράλληλα παρατηρεί ότι "έχει σημασία η ΕΕ να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τους ΓΤΟ". Η ομάδα συμπεραίνει επιπλέον ότι οι δυσχέρειες που παρατηρούνται στο διεθνές εμπόριο και απειλούν την ευρωπαϊκή βιομηχανία ζωικού κεφαλαίου πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιτάχυνση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων χωρίς να διακινδυνεύεται η ασφάλεια. Όσον αφορά στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα θεσπίσει πολιτική συνύπαρξης θα πρέπει και αυτά, από την πλευρά τους, να επιταχύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης της πολιτικής τους. Τέλος, η ομάδα υψηλού επιπέδου παρατήρησε "δυσχέρειες ως προς την αποτελεσματική δυνατότητα να εξασφαλιστεί σωστή ενημέρωση".

Στην ερώτηση του κ. Αγγελάκα αν υπάρχει περίπτωση η Επιτροπή να επαναφέρει προς συζήτηση στο Συμβούλιο το θέμα της έγκρισης και της εισαγωγής γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών ο κ. Barroso δήλωσε σαφώς ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση εκ μέρους του. Διευκρίνισε όμως στον Έλληνα ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι "η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει ότι ΓΤΟ μπορούν να εγκριθούν μόνο αφού έχει διεξαχθεί λεπτομερής και θετική επιστημονική μελέτη εκτίμησης κινδύνων κατά περίπτωση και αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιομορφίες κάθε ΓΤΟ και οι προβλεπόμενες χρήσεις του".

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2009

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΊΝΤΕΡΝΕΤ.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η γνωμοδότηση του Μανώλη Μαυρομμάτη

Εγκρίθηκε ομόφωνα η γνωμοδότηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μανώλη Μαυρομμάτη, στην Επιτροπή Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού, ΜΜΕ και Πολυγλωσσίας, σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τις προτάσεις του Έλληνα ευρωβουλευτή "το Διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει στην ανάπτυξη και προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης, στη διαμόρφωση απόψεων, στη διάδοση πολιτιστικού περιεχομένου και γνώσης, στην ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων".

Η ευρεία χρήση του Διαδικτύου μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Ωστόσο, λόγω της διακρατικής του διάστασης που καθιστά δύσκολο τον έλεγχο των διαφόρων δραστηριοτήτων, αλλά και των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα των νέων τεχνολογιών, πολλές φορές το Ίντερνετ γίνεται πεδίο παράνομων δράσεων και καταχρήσεων.

"Αυτές τις μέρες", αναφέρει ο κ. Μαυρομμάτης, "παρακολουθήσαμε ακόμα ένα σκάνδαλο κλοπής προσωπικών δεδομένων μέσω αγορών με πιστωτικές κάρτες. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της απόλυτης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, αλλά και τη χρήση της τεχνολογίας για την διερεύνηση εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και την απόδοση ευθυνών στους παραβάτες. Επιπλέον, καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες συνεχόμενης κλοπής πνευματικής περιουσίας των καλλιτεχνικών δημιουργών, συνθετών, στιχουργών και παραγωγών. Η διάθεση μουσικού ή οπτικοακουστικού υλικού σε παράνομες ιστοσελίδες είναι ανεξέλεγκτη, με αποτέλεσμα να πλήττεται η καλλιτεχνική επινόηση και να αποθαρρύνονται οι δημιουργοί. Πρέπει πάντα να διασφαλίζονται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων, βάσει του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να προστατεύονται οι ελευθερίες όλων των εμπλεκόμενων μερών. Καλούμε, λοιπόν, τα κράτη μέλη, την Κομισιόν, τους παρόχους Ίντερνετ, τους εκπροσώπους των χρηστών και όλους τους παρεμφερείς αρμόδιους φορείς να συνεργάζονται αποτελεσματικά προκειμένου να περιοριστεί και σταδιακά να εξαλειφθεί το παράνομο και βλαβερό επιγραμμικό περιεχόμενο", τόνισε ο Μανώλης Μαυρομμάτης.

Όπως αναφέρεται στη Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυμορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων, οι πολιτισμικές εκφράσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αντικείμενα απλής εμπορικής διαπραγμάτευσης εφόσον έχουν διπλή (οικονομική και πολιτισμική) φύση και ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατεύονται από καταχρήσεις στο Διαδίκτυο.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2009

ΜΙΑ ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ερώτηση προς την Επιτροπή της ευρωβουλευτου του ΠΑΣΟΚ, Μαίρης Ματσούκα

Την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα ερωτήματα που προκάλεσαν οι καταγγελίες της συνδικαλίστριας Κωνσταντίνας. Κούνεβα για το εργασιακό καθεστώς που υπάρχει στους τομείς καθαριότητας, τους οποίους αναλαμβάνουν οι εργολαβικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ζήτησε με ερώτηση της η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μαίρη Ματσούκα.

Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε η Βουλγάρα συνδικαλίστρια, Κ. Κούνεβα, η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Ματσούκα, επιχείρησε να θέσει στο επίκεντρο των συζητήσεων και των προβληματισμών το μείζον ζήτημα της υπεργολαβίας και ενοικίασης εργαζομένων (ειδικότερα στον κλάδο της καθαριότητας) ή καλύτερα της υπερεκμετάλλευσης των “εργαζόμενων- σκλάβων”.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕ των ΓΣΕΕ /ΑΔΕΔΥ, αποδεικνύεται ότι στις συγκεκριμένες εργολαβίες δεσπόζει μια εκτεταμένη παράνομη ευελιξία. Εμφανίστηκε αρκετά χρόνια πριν από την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, με την ανάθεση του κλάδου καθαριότητας του δημόσιου τομέα σε ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες σήμερα ξεπερνούν τις 80 και επισήμως απασχολούν περίπου 20.000 εργαζόμενους. Ανεπισήμως, απασχολούν πολύ περισσότερους. Στην πραγματικότητα οι εργολαβίες συνιστούν μια γκρίζα ζώνη υπερεκμετάλλευσης που ουδεμία σχέση έχει με το μοντέλο της κοινωνικής Ευρώπης και παραπέμπει σε μοντέλα εργασιακών σχέσεων που κυριαρχούν μόνο σε χώρες με υπερβάλλουσα παραοικονομία.

Η μη καταβολή των υπερωριών, οι πολύμηνες καθυστερήσεις στην πληρωμή των μισθών, η απαγόρευση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, ο εκφοβισμός για να μην καταγγελθούν οι παρανομίες στους ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας, είναι οι πιο χαρακτηριστικές πτυχές των εργασιακών σχέσεων που δεσπόζουν σε αυτόν τον τομέα.

Ανάλογες συνθήκες ιδιότυπης ομηρίας βιώνουν και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι, σε επιχειρήσεις ενοικίασης προσωπικού, με συμβάσεις έργου ή απασχολούμενοι υπό τη συγκάλυψη κοινοτικών προγραμμάτων και σε εργολαβίες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα των τεχνικών έργων.

“Η Κυβέρνηση εκχώρησε τους τομείς καθαριότητας και των δημόσιων κτιρίων στους εργολάβους αλλά απ΄ότι φαίνεται παραχώρησε και το δικαίωμα να μην εκπληρώνουν στοιχειωδώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Φαίνεται ότι οι σημαντικότερες εργατικές παρατυπίες συγκαλύπτονται πίσω από μια νομιμοφάνεια την οποία δεν μπορούν να αποκαλύψουν οι – αποδεκατισμένοι από την Κυβέρνηση Καραμανλή - ελεγκτικοί μηχανισμοί του αρμόδιου υπουργείου Απασχόλησης. Κι αυτή είναι η πιο δραματική πτυχή για τους ανθρώπους που αγωνιούν για ένα μισθό που συνήθως κυμαίνεται στα κατώτατα όρια επιβίωσης” δήλωσε η Μαίρη Ματσούκα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η επίθεση με καυστικό οξύ κατά της βουλγάρας συνδικαλίστριας, Κ. Κούνεβα, γενικής γραμματέως πρωτοβάθμιου σωματείου, ανέδειξε αιφνίδια τις απαράδεκτες συνθήκες που βιώνει ένα μεγάλο τμήμα εργαζομένων στην Ελλάδα. Η παράνομη ευελιξία που αναπτύχθηκε πολύ πριν την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης χαρακτηρίζει αρκετές από τις 80 εργολαβικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της καθαριότητας μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων. Σε αυτόν τον τομέα, όπου απασχολούνται δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, στην πλειοψηφία γυναίκες και μετανάστες, ο φόβος για τη διεκδίκηση ακόμη κι αυτών των ελάχιστων εργασιακών δικαιωμάτων και η καθημερινή αβεβαιότητα είναι κανόνας. Στις εργασιακές σχέσεις των εργολαβικών αναθέσεων (outsourcing) εκδηλώνεται- με την ανοχή και των δημόσιων επιχειρήσεων – μια γκρίζα ζώνη υπερεκμετάλευσης που ουδεμία σχέση έχει με το μοντέλο της κοινωνικής Ευρώπης και παραπέμπει σε μοντέλα εργασιακών σχέσεων που κυριαρχούν μόνο σε χώρες με υπερβάλλουσα παραοικονομία.

Σημαντική ευθύνη σε αυτή την κατάσταση έχουν δημόσιες επιχειρήσεις που αναθέτουν συγκεκριμένα έργα με κριτήριο το «χαμηλό κόστος» στο οποίο συχνά δεν προσμετράται το εργασιακό κόστος και η κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων. Η μη καταβολή των υπερωριών, οι πολύμηνες καθυστερήσεις στην πληρωμή των μισθών, η απαγόρευση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, ο εκφοβισμός για να μην καταγγελθούν οι παρανομίες στους ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας, είναι μερικές από τις χαρακτηριστικές πτυχές των εργασιακών σχέσεων που δεσπόζουν σε αυτόν τον τομέα .

Ανάλογες συνθήκες ιδιότυπης ομηρίας βιώνουν και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι, σε επιχειρήσεις ενοικίασης προσωπικού, με συμβάσεις έργου ή υπό τη συγκάλυψη κοινοτικών προγραμμάτων, αλλά και σε εργολαβίες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα των τεχνικών έργων.

Ερωτάται η Επιτροπή

Α/ Εάν είναι ενήμερη για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα στον χώρο των εργολάβων, υπερεργολάβων αλλά και των ενοικιαζόμενων εργαζομένων που απασχολούνται στους τομείς παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα στο χώρο της καθαριότητας;

Β/ Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου η Ελληνική Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα εξασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του εργατικού δικαίου και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας;

Γ/ Πώς συνάδει η παράνομη ευελιξία με το μοντέλο της Κοινωνικής Ευρώπης που επιχειρεί δικαίως, να προωθήσει η Ε.Ε ;

Δ/ Ποια είναι τα στοιχεία που διαθέτει σχετικά με το φαινόμενο των εργολαβιών και της ενοικίασης εργαζομένων στα υπόλοιπα, και δη στα νέα κράτη – μέλη;

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2009

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σταύρος Λαμπρινίδης κατέθεσε σήμερα Γραπτή Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, καταγγέλλοντας τους προσβλητικούς ελέγχους που διενεργούν οι αρχές ασφαλείας του Βελγίου μόνο για τους επιβάτες που προέρχονται από την Ελλάδα, ως δυνητική παραβίαση της Συνθήκης Σένγκεν για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της ΕΕ.

Μετά την κατάθεση της Ερώτησης, ο κ. Λαμπρινίδης δήλωσε: "Η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει για τους προσβλητικούς αυτούς ελέγχους και, αν ναι, γιατί δεν αντιδρά; Ή μήπως έχει σιωπηλά παραχωρήσει στις βελγικές αρχές ασφαλείας το δικαίωμα να υποκαθιστούν τις ελληνικές αρχές κατά τον έλεγχο της νόμιμης εισόδου και διαμονής στον χώρο Σένγκεν και της 'επικινδυνότητας' των ταξιδιωτών από την Ελλάδα;"

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Λαμπρινίδη:

"Το τελευταίο διάστημα διενεργείται στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, τακτικός έλεγχος διαβατηρίων από τις βελγικές αρχές ασφαλείας στους επιβάτες της πτήσης Αθήνας-Βρυξελλών, στην πύλη εισόδου ("φυσούνα") του αεροδρομίου, για αδιευκρίνιστους λόγους. Κανείς επιβάτης δεν μπορεί καν να εισέλθει στο αεροδρόμιο (πόσο δε μάλλον στην πόλη των Βρυξελλών) και να κατευθυνθεί προς την παραλαβή αποσκευών ή την έξοδο αν δεν επιδείξει πρώτα το διαβατήριό του στους Βέλγους αστυνομικούς (συνήθως 5-6 τον αριθμό) και ελεγχθεί από αυτούς. Η διακριτική και προσβλητική αυτή μεταχείριση χαρακτηρίζεται από τους αστυνομικούς ως "αστυνομικός έλεγχος ασφαλείας" που, κατά την άποψή τους, δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Συνθήκης Σένγκεν. Στην πράξη, όμως, υπάρχει σαφής και συστηματική καταπάτηση των αρχών της Συνθήκης μιας και για τους επιβάτες από την Ελλάδα (και μόνο για αυτούς, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις των αστυνομικών, όταν ερωτήθηκαν) δεν ισχύει η ελεύθερη κυκλοφορία προς μία χώρα της ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική συνέπεια της εφαρμογής των ρυθμίσεων Σένγκεν είναι η κατάργηση των ελέγχων στο εσωτερικό του χώρου Σένγκεν, ερωτάται η Επιτροπή:

Αν έχει υπόψη της τους συγκεκριμένους ελέγχους που διενεργούν οι βελγικές αρχές και τους λόγους για τους οποίους διενεργούνται. Θεωρεί ότι η επίδειξη διαβατηρίου ως προϋπόθεση για την είσοδο των ταξιδιωτών στο εσωτερικό του αεροδρομίου των Βρυξελλών παραβιάζει τις διατάξεις Σένγκεν; Σε αντίθετη περίπτωση, με βάση ποια εξαιρετική ρύθμιση, του κεκτημένου Σένγκεν ή άλλη, διενεργούνται; Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η επίκληση της πρόφασης "αστυνομικών" (και όχι "συνοριακών") ελέγχων για όλους αδιακρίτως τους επιβάτες των πτήσεων από μία χώρα Σένγκεν προς μία άλλη μπορεί να οδηγήσει στην πράξη στην καταπάτηση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ;"

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2009

ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Ευρωπαική Επιτροπή ότι ο Πηνειός δεν θα καταφέρει μέχρι το 2015 να πληροί τους στόχους της Οδηγίας για τα ύδατα, δηλαδή την επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων. Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Στ. Λαμπρινίδης, K.Mπατζελή και Ευ.Tζαμπάζη είχαν επισημάνει με ερώτησή τους προς την Επιτροπή το πρόβλημα της σοβαρής περιβαλλοντικής μόλυνσης του Πηνειού ποταμού και την απουσία ουσιαστικής παρέμβασης των αρμόδιων εθνικών και τοπικών αρχών. Σχετικά με τη χρηματοδότηση αντίστοιχων έργων, η Επιτροπή σημειώνει ότι έργα προστασίας των υδάτων είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση, αλλά εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να υποβάλουν το σχετικό αίτημα. Η Επιτροπή καταγγέλει επίσης ότι η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει ακόμη την κοινοτική οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη και για αυτό εκκρεμεί σε βάρος της προσφυγή στο Δικαστήριο των Ευρωπαικών Κοινοτήτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της Επιτροπής:

"Σχετικά με την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει εθνική νομοθετική πράξη μεταφοράς της οδηγίας[1] στο ελληνικό δίκαιο. Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία παράβασης κατά της Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης και έχει προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η υπόθεση εκκρεμεί επί του παρόντος (C-368/08).

Σχετικά με τα προβλήματα ρύπανσης στο ποταμό Πηνειό, η Επιτροπή έλαβε γνώση των προβλημάτων από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για τη λεκάνη απορροής βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ)[2], στην οποία οι ελληνικές ανέφεραν ότι ο Πηνειός ενδεχομένως δεν θα καταφέρει το 2015 να πληροί τους στόχους της ΟΠΥ, δηλαδή την επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων.

Κατά συνέπεια, στις ελληνικές αρχές εναπόκειται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού, ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΟΠΥ. Τα σχέδια διαχείρισης και τα προγράμματα μέτρων για τη λεκάνη απορροής πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009 και κοινοποιηθεί στην Επιτροπή έως τις 22 Μαρτίου 2010. Tα μέτρα αυτά πρέπει να ληφθούν με ευρεία δημόσια διαβούλευση, στην οποία θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, και η τοπική αυτοδιοίκηση (άρθρο 14 της οδηγίας).

Όσον αφορά τις κυρώσεις, σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προβλέψουν κυρώσεις για τις παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπίσει με βάση την οδηγία. Ωστόσο, επειδή τα σχέδια και προγράμματα αναμένονται μόλις έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009, δεν είναι εφαρμοστέες προς το παρόν κυρώσεις αυτού του είδους. Η οδηγία δεν προβλέπει υποχρεώσεις ενημέρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση, θα ήταν επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση από την Επιτροπή ένα έργο προστασίας των επιφανειακών ή/και των υπόγειων υδάτων, εφόσον πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών και εφόσον πληροί επίσης τις απαιτήσεις των κανονισμών για την πολιτική συνοχής. Εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να υποβάλουν έργο διαχείρισης υδάτων επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση έργων για διάφορα μέτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης ή διαχείρισης λυμάτων περιλαμβάνεται στα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, πέραν των μελετών για την παρακολούθηση της ρύπανσης των υδάτων. Η συγχρηματοδότηση έργων αυτού του τύπου μπορεί να καλυφθεί είτε από το τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα «περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» είτε από τα σχετικά περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (ΠΕΠ).

Για παράδειγμα, το ελληνικό ΠΕΠ «Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα», 2007-2013, περιλαμβάνει μεταξύ των στόχων του την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Με βάση το στόχο αυτό, ο πλέον συναφής άξονας προς χρήση είναι ο άξονας προτεραιότητας αριθ. 4: «αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία». Πιο συγκεκριμένα, στον κωδικό 45: διαχείριση υδάτων και υδροδότηση, προβλέπονται συγχρηματοδότηση ύψους 10.600.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και συνολικός προϋπολογισμός ύψους 13.100.000 ευρώ (από κοινοτικά + εθνικά κονδύλια) .

Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι η επιλογή έργων και τελικών δικαιούχων (συνήθως τελικοί δικαιούχοι αυτού του τύπου συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι οι τοπικές αρχές), καθώς και η σε καθημερινή βάση υλοποίησή τους, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών."

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2009

ΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Το ζήτημα της μηδενικής απορρόφησης του ΕΣΠΑ κατά τον τρίτο χρόνο υλοποίησής του φέρνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Μποτόπουλος. Ζητά να ενημερωθεί εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ομαλή τη μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη μηδενική μέχρι σήμερα εκταμίευση καθώς και την πρόσφατη ανακοίνωση (2/1/2009) του Υπουργείου Οικονομίας, σύμφωνα με την οποία έχουν προκηρυχθεί από το ΕΣΠΑ έργα αξίας 2,3 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν μόλις στο 40% του απαιτούμενου ετήσιου μέσου όρου.

Επίσης, ζητά να ενημερωθεί από την Κομισιόν ως προς τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν εγγραφεί -με μηδενική πάλι εκταμίευση- μόλις 230 εκατ. στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από τα συνολικά 1,3 δις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ ΙΙ). Τέλος, ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για την αξιοποίηση της έκτακτης προκαταβολής των 409 εκ ευρώ για την Ελλάδα στο πλαίσιο απόφασης της Επιτροπής για την προκαταβολική χρηματοδότηση των κοινοτικών χωρών από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης, ως συμβολή στην αντιμετώπιση της κρίσης.

"Σε ερώτησή μας ένα χρόνο πριν για την πορεία υλοποίησης του Γ' ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ η Επιτροπή μας απάντησε ότι όλα βαίνουν καλώς. Ένα χρόνο μετά εξακολουθεί να μην έχει εισρεύσει ένα ευρώ στην ελληνική οικονομία από το ΕΣΠΑ, ενώ από το Γ' ΚΠΣ θα πρέπει να απορροφηθούν 4,6 δις ευρώ σε διάστημα λιγότερο από εξάμηνο. Οι δε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ασφυκτιούν. Ζητούμε από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα ανησυχητικά αυτά στοιχεία και να μας δώσει τους συγκεκριμένους λόγους καθυστέρησης και συγκεκριμένα στοιχεία. Στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, όπου οι πολίτες βιώνουν άμεσα τα αποτελέσματά της, δεν υπάρχει χώρος για καθυστερήσεις και εφησυχασμούς.. Tα στοιχεία από μόνα τους διαψεύδουν αλλά και απαγορεύουν τις αδιαφανείς γενικότητες της κυβέρνησης", δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2009

ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ 700 ΕΥΡΩ (G700) ΓΙΑ ΤΟ “ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ” 2009

Το “Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη” 2009 προτείνουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ να απονεμηθεί στο blog της γενιάς των 700 ευρώ (g700.blogspot.com) -- μια εναλλακτική κίνηση του διαδικτύου, με βασικό σκοπό την ανάπτυξη της αρχής της διαγενεακής δικαιοσύνης σε Ελλάδα και Ευρώπη, στο πλαίσιο της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στην επιστολή στήριξης της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Λαμπρινίδης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός συμβολαίου μεταξύ των γενεών, η οργάνωση G-700 έχει αναπτύξει γέφυρες συνεργασίας με την οργάνωση 50+Ελλάς, μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου Αge Platform και, παράλληλα, έχει αναπτύξει δράσεις διασυνοριακής συνεργασίας σε άλλα κράτη μέλη, ώστε να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές προς όφελος των ευρωπαίων νέων εργαζόμενων.

Η ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ θεωρεί απολύτως αναγκαία τη στήριξη και προβολή αντίστοιχων αξιέπαινων δράσεων ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο, όπου η ανεργία, η χαμηλόμισθη εργασία και η έμμεση περιθωριοποίηση των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά στην Ελλάδα προσλαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν πρόσφατα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχετικά προβλήματα που απασχολούν τη γενιά των 700 ευρώ και ευρύτερα τους νέους ανθρώπους, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι νικητές του Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη, που προορίζεται για δραστηριότητες που ενισχύουν τις αξίες της αλληλεγγύης και το ευρωπαϊκό πνεύμα, αναμένεται να ανακοινωθούν τον προσεχή Φεβρουάριο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η παιδική πορνογραφία είναι μια από τις γρηγορότερα αυξανόμενες επιχειρήσεις στο χώρο του διαδικτύου και υπολογίζεται να παράγει γύρω στα 3δις € κέρδη ετησίως. Η ΜΚΟ «Ν.Ε.Ο.Ι.» (Νέοι Ευρωπαίοι Οργανωμένοι Ικανοί) στην εκστρατεία ενημέρωσης παιδιών και νέων αναφορικά με την ορθή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2007 παραθέτει κάποια χρήσιμα στοιχεία που αφορούν τη «μάστιγα» της παιδικής πορνογραφίας.

Σήμερα, οι Νέες Τεχνολογίες και ειδικότερα το Διαδίκτυο έχουν γίνει μια από τις επικρατέστερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους παιδόφιλους, για να μοιραστούν παράνομο ψηφιακό φωτογραφικό υλικό ανηλίκων και για να δελεάσουν τα παιδιά σε παράνομες σεξουαλικές πράξεις. Το Διαδίκτυο κάνει πιο εύκολη την προσέγγιση από τους «παραβάτες» των υποψηφίων θυμάτων τους, ενώ παράλληλα δίνει σε αυτούς απεριόριστη πρόσβαση σε μια κοινότητα ανθρώπων με τις ίδιες σεξουαλικές προτιμήσεις.

Σύμφωνα με κεντρική έρευνα της Αμερικής, 200 νέες εικόνες παιδικής πορνογραφίας ταχυδρομούνται καθημερινά, και 1 στα 7 παιδιά έχει λάβει μια σεξουαλική διαδικτυακή παρενόχληση κατά την πλοήγησή του. Αυτό όμως που συγκλονίζει είναι ότι ένα 35% των παραβατών είναι γονείς κακοποιημένων παιδιών ενώ ένα 10% αποτελείται από άλλα συγγενικά πρόσωπα.

Κεντρικές στατιστικές μελέτες αποκαλύπτουν ότι περίπου 107.572 εικόνες σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών ταχυδρομήθηκαν στους ελληνικούς ιστοχώρους κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών ετών, αλλά οι ελληνικές αρχές έχουν κάνει μόνο 119 σχετικές συλλήψεις.

Αντίστοιχα το FBI σε συνεργασία με Ιnterpol και Europol τα τρία τελευταία έτη έχει παρατηρήσει ραγδαία αύξηση σε αντίστοιχα περιστατικά και έχει καταχωρήσει στη λίστα των 10 most wanted του FBI τέσσερα πολύ σοβαρά κρούσματα.

Από εκείνους που έχουν συλληφθεί παγκοσμίως ένα 19% είχαν στην κατοχή τους εικόνες νηπίων και μικρών παιδιών κάτω της ηλικίας των 3 ετών, 39% των παιδιών ήταν από 3-5 ετών και 83% είχαν εικόνες των παιδιών 6-12 ετών.

Στη Μεγάλη Βρετανία πέρυσι το IWF ερεύνησε περισσότερες από 24.000 καταγγελίες μέσα από την Ανοιχτή Γραμμή επικοινωνίας που διαθέτει για το κοινό και που αφορούσαν την παιδική πορνογραφία σημειώνοντας μια αύξηση της τάξης του 40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το ίδρυμα έλαβε στη συνέχεια μέτρα που φράζουν από τους Βρετανούς χρήστες του Διαδικτύου την πρόσβαση σε περισσότερες από 6.000 περιοχές όπου είχε ανακαλυφθεί περιεχόμενο –υλικό παιδικής πορνογραφίας, έναντι 3.438 περιοχών του προηγούμενου έτους, μια αύξηση 75 %.

Περίπου το 40% παιδικού πορνογραφικού υλικού που παρουσιάζεται στη Μεγάλη Βρετανία προέρχεται από τις ΗΠΑ. Περαιτέρω 28% προέρχεται από τη Ρωσία όπου, αν και η παραγωγή της παιδικής πορνογραφίας αυξάνεται γρήγορα, οι αρχές φαίνονται απρόθυμες να ενεργήσουν.

Αυτές οι εικόνες με το τόσο αποτρεπτικό, ανατριχιαστικό και άσεμνο υλικό, συλλέγονται και κυκλοφορούν στο εμπόριο από τους επιτήδειους με το ίδιο πάθος που κάποιος συλλέγουν κάποιοι γραμματόσημα. Οι «συλλέκτες» προσπαθούν να πάρουν στην κατοχή τους κάθε εικόνα διαθέσιμη στη «σειρά» ενός ιδιαίτερου παιδιού και συνήθως αναφέρονται σε αυτό: "η σειρά της Amy", "οι περιπέτειες της Άννας" κλπ. Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα ενός νέου μέλους στους επίλεκτους αυτούς ιστοχώρους όπου γίνονται τέτοιου είδους «εμπορικές συναλλαγές» παιδικής πορνογραφίας τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος θα «συνεισφέρει» στις αντίστοιχες σειρές με ένα ελάχιστο αριθμό νέων εικόνων που προσδιορίζεται από τους όρους εγγραφής και που προστίθεται στις δεκάδες χιλιάδες που ήδη υπάρχουν αυξάνοντας έτσι το συνολικό αριθμό.

Τα θύματα της παιδικής πορνογραφίας παρατηρούμε ότι είναι άτομα ολοένα και πιο νεαρής ηλικίας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό. Ένας λόγος είναι ότι οι παραβάτες χρειάζονται συχνά τις εικόνες των όλο και περισσότερο μικρών παιδιών προκειμένου να επιτευχθεί η σεξουαλική ικανοποίηση. Ένας άλλος λόγος είναι ότι συχνά τα πιο μικρά παιδιά κακοποιούνται και εκμεταλλεύονται από κάποιο άτομο που τα ίδια εμπιστεύονται, όπως ένα συγγενικό φίλο ή της οικογένειας, και επομένως δεν λένε σε κανέναν τι τους συμβαίνει. Είναι πιθανότερο να πιστέψουν τον καταχραστή, ο οποίος τους εξαναγκάζει στην υποβολή. Και, φυσικά, τα μικρά παιδιά που δεν μιλούν ακόμα είναι κυριολεκτικά ανίκανα να πουν σε οποιονδήποτε για την κακοποίησή τους.

Υπάρχει μια κοινή παρερμηνεία ότι η κατοχή της παιδικής πορνογραφίας είναι ένα έγκλημα χωρίς «θύματα». Αυτή η άποψη δε θα μπορούσε να απέχει πιο πολύ από την αλήθεια. Κάθε ένας και κάθε φορά που κυκλοφορεί, τυπώνεται ή μεταφορτώνεται στο εμπόριο μια από αυτές τις εικόνες, το παιδί που απεικονίζεται στην εικόνα γίνεται θύμα ξανά και ξανά και ξανά. Όταν μια εικόνα δημοσιευτεί στο Διαδίκτυο, είναι εκεί για πάντα, ένα μόνιμο αρχείο της κατάχρησης και κακοποίησης που επιβάλλεται επάνω σε εκείνο το παιδί. Είναι εκεί διαθέσιμη σε όποιον θέλει να τη δει, για το υπόλοιπο της ζωής εκείνου του παιδιού. Η φυσική και ψυχολογική ζημιά σε αυτά τα παιδιά είναι ανυπολόγιστη. Η πράξη της κατοχής αυτών των εικόνων βλάπτει αυτά τα παιδιά τόσο όσο και η πράξη δημιουργίας τους.

Η Πρόεδρος της οργάνωσης «Ν.Ε.Ο.Ι.» κα. Άννα Ευθυμίου, με την ιδιότητα της ως Δικηγόρος και ως Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας Δήμου Θεσσαλονίκης τονίζει: «Η παιδική πορνογραφία ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία της κάθε χώρας. Ο κοινός παρανομαστής είναι οι αναπαραστάσεις ανηλίκων που συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις ή καταστάσεις που υποδηλώνουν σεξουαλικές δραστηριότητες. Μερικές φορές ο ορισμός περιλαμβάνει εικόνες που έχουν υποστεί επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή και καρτούν.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η παιδική πορνογραφία είναι παράνομη και υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις. Επιπλέον υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην αντιμετώπιση της παιδικής πορνογραφίας από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένες χώρες, όπως και στην Ελλάδα, ακόμη και η εν γνώση κατοχή παιδικής πορνογραφίας είναι έγκλημα. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές με δεμένα τα χέρια προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο, λόγω των κενών στη νομοθεσία, που εμποδίζει τη σύλληψη ή, σε πολλές περιπτώσεις, την καταδίκη των δραστών.

Σύμφωνα με το νόμο του 2002, όσοι εντοπίζονται να διακινούν παιδοφιλικό υλικό χωρίς να παίρνουν χρήματα γι' αυτό ή χωρίς η εμπορία να είναι δυνατόν να αποδειχθεί, δεν μπορούν να διωχθούν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 72χρονου πρώην στελέχους της αμερικανικής βάσης στο Ελληνικό, που συνελήφθη πριν από δύο χρόνια ως μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο και εγκέφαλος της δραστηριότητας στην Ελλάδα. Το πλήθος των στοιχείων που βρέθηκαν τότε στο σπίτι του στην Κηφισιά, και τα οποία έδειχναν σεξουαλικές πράξεις σε παιδιά από δύο έως επτά ετών, δεν στάθηκαν αρκετά για την καταδίκη του.

Για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος νόμος 3625/2007, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες:
- Την κύρωση και εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία, που ενσωματώνεται στο εσωτερικό μας Δίκαιο και προσαρτάται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (άρθρα 17).

- Σειρά νέων διατάξεων, οι οποίες εναρμονίζουν την Ελληνική νομοθεσία προς το περιεχόμενο του παραπάνω πρωτοκόλλου και άλλα διεθνή νομοθετήματα, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, σε ένα σύνολο κατηγοριών (σεξουαλικός τουρισμός, ασέλγεια μεταξύ συγγενών, παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο, διανομή και χρήση υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω συστήματος Η/Υ ή με τη χρήση Διαδικτύου, προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανηλίκου κλπ.).

- Νέες ρυθμίσεις για τα προσωπικά δεδομένα, στην περίπτωση εγκλημάτων κατά της κοινωνίας και τη λειτουργία των καμερών κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων, εφόσον επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και μόνον κατόπιν εντολής εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής.

Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων άρχισε από τις 24/12/2007, με τη δημοσίευση του νόμου 3625/2007 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ά, Αρ. φύλλου 290, 24/12/07). Σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, η εφαρμογή του αρχίζει ένα μήνα αργότερα, δηλαδή στις 24/01/2008.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις, διαμορφώνεται ένα νέο, αποτελεσματικό και ισχυρό οπλοστάσιο της Ελληνικής κοινωνίας και της νέας γενιάς απέναντι στα απειλητικά φαινόμενα της εκμετάλλευσης της εργασίας και της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων με θύματα παιδιά, της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της πορνογραφίας με πρωταγωνιστές παιδιά -φαινομένων που τείνουν να προσλάβουν διαστάσεις σύγχρονης μάστιγας και εμφανίζουν χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος.

Βασικά σημεία των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου - μεταξύ άλλων αποτελούν:

· Η αναμόρφωση του αδικήματος της παιδικής πορνογραφίας ώστε να κολάζεται ο δράστης και όταν ο σκοπός του δεν είναι η αποκόμιση κέρδους, σκοπός που παραμένει ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση. Συγχρόνως προσδιορίζεται ως τιμωρητέο υλικό παιδικής πορνογραφίας η αναπαράσταση, ή πραγματική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο φορέα: α) του σώματος ή μέρος του σώματος ανηλίκου με τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, β) πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης.

Ο αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου σε ανήλικα θύματα.

Η σύμπραξη κατά την ανάκριση παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου, που λειτουργεί με εχέγγυα πραγματογνώμονα.

Η καταχώριση της κατάθεσης ανηλίκου θύματος σε ηλεκτρονικό μέσο.

Η αποφυγή εμφάνισης του ανηλίκου θύματος σε ακροατήριο.

Η ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία ανηλίκου θύματος και του δράστη των συγκεκριμένων εγκλημάτων.

Η απαγόρευση δημοσίευσης περιστατικών, που μπορεί να οδηγήσουν στην εξακρίβωση της ταυτότητας του ανηλίκου θύματος με την απειλή ανάλογων ποινικών κυρώσεων.

Η αναστολή της παραγραφής καθ’ όλη τη διάρκεια της ανηλικότητας και μετά την ενηλικίωση του θύματος επί τρία έτη για τα κακουργήματα και επί ένα έτος για τα πλημμελήματα.

Η εφαρμογή των ελληνικών ποινικών νόμων για τα εγκλήματα παιδικής πορνογραφίας και της διενέργειας ταξιδιών για την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου, που διαπράττονται από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς -φαινόμενο γνωστό και διαδεδομένο ευρύτατα ως «σεξουαλικός τουρισμός».

Η καθιέρωση ευθύνης νομικών προσώπων με βαρύτατες διοικητικές κυρώσεις.

Η σύντομη εκδίκαση υποθέσεων σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας για τις συγκεκριμένες πράξεις που δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία από την τέλεση ή διαπίστωσή τους.

Σε ότι αφορά τα όρια προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο νέος νόμος επιτρέπει τη δημοσίευσή τους, μετά από άδεια των εισαγγελικών ή δικαστικών αρχών, από τη φάση της προανάκρισης έως εκείνη της δίκης για τις εξής περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο όγδοο, του νέου νόμου:

«1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50Α) αντικαθίσταται ως εξής:
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων η οποία πραγματοποιείται:

α) από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών,
β) από τις δικαστικές-εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους στο πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους με σκοπό τη βεβαίωση εγκλημάτων, που τιμωρούνται ως κακουργήματα ή πλημμελήματα με δόλο και ιδίως εγκλημάτων κατά της ζωής, κατά της γενετήσιας ζωής, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κατά της ιδιοκτησίας, κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων, παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, επιβουλής της δημόσιας τάξης, ως και τελουμένων σε βάρος ανηλίκων θυμάτων.»

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει διεθνώς τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο διακίνησης παιδικής πορνογραφίας μέσω Διαδικτύου. Οι εξηγήσεις που δίνουν οι ειδικοί για τη ραγδαία εξάπλωση του φαινομένου είναι ψυχολογικές και κοινωνικές. Ωστόσο, η παιδική πορνογραφία έχει και μια διόλου ευκαταφρόνητη οικονομική διάσταση. Ο τζίρος για τους διεστραμμένους οι οποίοι εμπορεύονται παιδικά σώματα αγγίζει πολλές φορές και τα 3 δισ. ευρώ ανά έτος. Κερδισμένοι είναι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την αρρωστημένη συναλλαγή, εκτός φυσικά από τα παιδιά, οι ψυχές των οποίων μένουν για πάντα σημαδεμένες από τη βαρβαρότητα των εκμεταλλευτών τους. Λύση για να γλιτώσουν οι γονείς τα παιδιά τους από τέτοιο θέαμα στο Internet δεν είναι μόνο η διαρκής αστυνόμευση. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους γονείς και τους συμβουλεύουν να ελέγχουν οι ίδιοι τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται τα παιδιά τους. Στην Ελλάδα το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας παρουσιάζει έξαρση και οι αξιωματικοί Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ανακαλύπτουν ολοένα και πιο «σκληρό» υλικό στους υπολογιστές των δραστών.»

Για τους δημοσιογράφους:

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) με την επωνυμία «Νέοι Ευρωπαίοι Οργανωμένοι Ικανοί» και διακριτικό τίτλο «Ν.Ε.Ο.Ι.» έχει ως βασικό της στόχο να ενθαρρύνει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των νέων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες, να ενισχύει τη συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο και στα κοινωνικά δρώμενα και τέλος να προάγει την Ευρωπαϊκή συνεργασία και το διάλογο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Μ.Κ.Ο. «Ν.Ε.Ο.Ι.» αναλαμβάνει ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των νέων τεχνολογιών, του περιβάλλοντος, του εθελοντισμού κ.α. Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες αυτές εκφράζονται και πραγματοποιούνται με την εκπόνηση ερευνών και μελετών, τη διοργάνωση πολύμορφων εκδηλώσεων, όπως ημερίδες και συνέδρια, την έκδοση έντυπου υλικού, τη διοργάνωση συμβολικών ακτιβιστικών ενεργειών, τη συμμετοχή σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις, σε όργανα συμμετοχικών διαδικασιών και σε διαδικασίες δημοσίου διαλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 384025 & 2310 232418 Fax: 2310 384026