Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

Bρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2008

Περί Διαρθρωτικών Ταμείων ο λόγος:
σε ενίσχυση της ενημέρωσης και σε πάταξη της γραφειοκρατείας στοχεύουν οι δράσεις του Μανώλη Αγγελάκα

Με βάση την ιδιότητά του ως κύριο μέλος της επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής του ΕΚ και με αφορμή την πρόσφατη ανάληψη εκ μέρους του της Έκθεσης του ΕΚ σχετικά με τις "βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Περιφερειακής Πολιτικής και τα εμπόδια που τίθενται στην χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων", για λογαριασμό του ΕΛΚ-ΕΔ, ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Αγγελάκας απηύθυνε ερώτηση στην Κομισιόν με θέμα την πολυπλοκότητα, τη γραφειοκρατία και τη σοβαρή έλλειψη ενημέρωσης που διακατέχει τη διαδικασία κατάθεσης αίτησης για χρηματοδότηση από τα ΔT, "στοιχεία που απογοητεύουν τις MMΕ και πλήττουν την ανταγωνιστικότητά τους", όπως δήλωσε χαρακτηριστικά

Ως προς το ζήτημα που έθεσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη στοχευμένη ενημέρωση και καθοδήγηση των άμεσα ενδιαφερομένων, για τα βήματα υποβολής των εν λόγω αιτήσεων, η Επίτροπος Hübner, εξ ονόματος της Κομισιόν, απάντησε ότι ο ρόλος της τελευταίας συνίσταται κυρίως στην καθοδήγηση και επιμόρφωση των εθνικών αρχών. Στο πλαίσιο αυτό έχει δώσει κατευθυντήριες οδηγίες προς τα κράτη-μέλη σχετικά με την κατάρτιση σχεδίων επικοινωνίας και έχει διοργανώσει εκδηλώσεις
[1] και σεμινάρια[2] επιμόρφωσης. Τα κράτη-μέλη με τη σειρά τους αναλαμβάνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι των δικαιούχων, παρέχοντάς τους σαφείς πληροφορίες για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από τα ΔΤ, ώστε οι διαδικασίες αίτησης να καταστούν όσον το δυνατόν απλούστερες.

Στο ίδιο μήκος κύματος αρμοδιότητας των κρατών μελών κινείται και η απάντηση Hübner σχετικά με την κατάρτιση ενός "συστήματος βηματισμού" (step-by-step) για τις MMΕ ως προς τα προγράμματα επιχειρηματικής ενίσχυσης τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα διαθρωτικά ταμεία, με στόχο τη μείωση της περιττής γραφειοκρατίας.

Τέλος, αναφορικά με την πιθανότητα σύστασης ενός τομεακού και ανά κράτος μέλος πίνακα επιδόσεων (scoreboard), με σκοπό τον εντοπισμό των αδυναμιών στα συστήματα και την καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων, η Επιτροπή υπεραμύνθηκε του ήδη υπάρχοντος συστήματος ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων των αντίστοιχων Γενικών Διευθύνσεων, "όσον αφορά τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επεξεργασίας των αιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και σχετικά με το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων". Η Επιτροπή κατ'επέκταση διαβιβάζει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη σχετικά με τυχόν αδυναμίες ή προβλήματα που εντοπίζονται.

Σε σχετική του δήλωση και στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ως εισηγητής του ΕΛΚ επί εκθέσεως αναφορικά με την καλή ή κακή χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων, ο Μανώλης Αγγελάκας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Tο φαινόμενο δυστοκίας θετικών αποτελεσμάτων από τη χρήση των ΔΤ, λόγω δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι στην πρόσβαση, εμείς οι πολιτικοί το εισπράττουμε καθημερινά ως παράπονο των πολιτών και του ευρύτερου επιχειρηματικού κόσμου· απότοκό του είναι μια στροφή τόσο εναντίον της ΕΕ όσο και των ίδιων των κρατών μελών. Τα τελευταία έχουν σημαντική ευθύνη για την ενημέρωση του πολίτη και στην Ελλάδα, είναι αλήθεια, μετά από πολλά χρόνια, έχει αρχίσει μια σειρά από εκστρατείες πληροφόρησης εκ μέρους της Πολιτείας. Από πλευράς μου, και στα νομοθετικά πλαίσια του ΕΚ, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που μου δίδεται η δυνατότητα να συνεισφέρω ως εισηγητής του ΕΛΚ και να καταθέσω τις απόψεις μου για τις πρακτικές εκείνες που θα ενισχύσουν την ορθή χρήση και την αμεσότερη πρόσβαση στα ΔΤ, με αποκύημα καλύτερα και πιο ορατά αποτελέσματα τόσο προς όφελος των επιχειρήσεων όσο και των κ-μ"


Bρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2008

Η Ευρώπη των νέων.
Συμμετοχή της ευρωβουλευτού της ΝΔ, Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου σε εκδήλωση για την προώθηση της συμμετοχής των νέων στις ευρωεκλογές.

Με αφορμή τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές, τον Ιούνιο 2009, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για την Οικογένεια και την Προστασία του Παιδιού, προσκεκλημένη από την ευρωπαϊκή μη κυβερνητική οργάνωση AEGEE (European Students' Forum) στη Βιέννη, συμμετείχε στην ευρωπαϊκή καμπάνια με σύνθημα "Οι ευρωπαίοι νέοι παίρνουν θέση και αποφασίζουν", για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της συμμετοχής τους στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της νεολαίας της ΕΕ στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι θα συμβάλλει στην καλύτερη ενσωμάτωση των απόψεών των νέων στις πολιτικές που τους αφορούν άμεσα: εκπαίδευση, απασχόληση, κινητικότητα, μετανάστευση, μειώνοντας το δημοκρατικό έλλειμμα.

Κατά την εισήγησή της, η ευρωβουλευτής ανέφερε ότι η δημογραφική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης υποχρεώνει σε σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις γενεές και ότι οι ιδέες των νέων είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις. Ευρωπαϊκές δράσεις, όπως η Λευκή Βίβλος για μια "νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία", το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, το πρόγραμμα "Νεολαία εν δράσει" προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης και θέτουν ως προτεραιότητα τις επιθυμίες των νέων.

Η Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου συνέταξε, μαζί με τέσσερις συναδέλφους της, Γραπτή Δήλωση για την ενίσχυση της θέσης των νέων στις πολιτικές της ΕΕ, η οποία αφού υπεγράφη από 427 ευρωβουλευτές, προωθήθηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

"Η συνειδητοποίηση από τους νέους του δικαιώματός των να εκλέγουν και να εκλέγονται τους δίνει την πεποίθηση ότι συνδιαμορφώνουν, στα πλαίσια της διαγενεακής συνεργασίας, το μέλλον της ενωμένης Ευρώπης, συνεισφέροντας τις διαφορετικές ιδέες και παραδόσεις τους σε μια κοινή προσπάθεια αειφόρου ανάπτυξης. Ιδιαίτερα οι Έλληνες νέοι, που με δυναμισμό εκπροσωπήθηκαν από τέσσερις συναδέλφους τους στη συνάντηση της Βιέννης, έχουν υποχρέωση να προβάλλουν τα ιδεώδη και τις αρχές που ο ευρωπαϊκός πολιτισμός καταθέτει στον παγκοσμιοποιημένο χώρο", δήλωσε η ευρωβουλευτής.


Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2008

«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο κέντρο του Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος»

Ψηφίσθηκε στην αρμόδια Επιτροπή ITRE (Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με 50 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Η Οδηγία αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά νομοθετήματα του πακέτου «Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή», με το οποίο η Ε.Ε. επιδιώκει να περικόψει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020 για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών.

Το βασικό σημείο τριβής υπήρξε το καθεστώς των βιοκαυσίμων και γενικότερα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις μεταφορές. Πολλές πρόσφατες εκθέσεις έγκυρων διεθνών οργανισμών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μπροστά σε μία ανεξέλεγκτη καταφυγή στα βιοκαύσιμα για τη μερική αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων, λόγω των προβλημάτων που θα δημιουργήσει μία τέτοια εξέλιξη τόσο στις διεθνείς τιμές των τροφίμων, όσο και στην προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας του πλανήτη.

Με τη σύμφωνη ψήφο του ευρωβουλευτή κ. Νίκου Βακάλη, τακτικού μέλους της Επιτροπής Βιομηχανίας .Έρευνας και Ενέργειας (ITRE), προκρίθηκε η εξής λύση: Κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει να διασφαλίσει έναν ενδιάμεσο και έναν τελικό στόχο. Ως ενδιάμεσος στόχος ορίζεται ότι το 5% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές μεταφορές θα πρέπει να καλύπτεται από ΑΠΕ έως το 2015, ενώ ως τελικός στόχος ορίζεται αντιστοίχως η επίτευξη ενός ποσοστού 10% έως το 2020.

Η Επιτροπή ITRE τροποποίησε σε τρία βασικά σημεία την αρχική πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά τα βιοκαύσιμα: Πρώτον, τουλάχιστον το 20% του ενδιάμεσου στόχου (δηλ. το 1% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές μεταφορές) και το 40% του τελικού στόχου (δηλ. το 4% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές μεταφορές) οφείλει να καλυφθεί από μορφές ενέργειας που δεν είναι ανταγωνιστικές με την παραγωγή τροφίμων. Τέτοιες μορφές καυσίμων εναλλακτικές προς τα ενεργειακά φυτά είναι ιδίως τα ηλεκτρικά οχήματα που τροφοδοτούνται από ΑΠΕ, τα οχήματα υδρογόνου, καθώς και τα λεγόμενα «βιοκαύσιμα 2ης γενιάς», δηλ. η βιομάζα που παράγεται από διάφορα οργανικά κατάλοιπα, απόβλητα ή φύκια.

Δεύτερον, ο ίδιος ο τελικός στόχος του 10% για το 2020 θα επανεξετασθεί συνολικά το 2014 με βάση μία ειδική έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις επιπτώσεις στην ασφάλεια τροφίμων, την βιοποικιλότητα και την εμπορική διαθεσιμότητα των βιοκαυσίμων 2ης γενιάς και των υπόλοιπων προαναφερόμενων εναλλακτικών λύσεων έως τότε. Έτσι, χωρίς να αλλάξει ο τελικός στόχος της κατανάλωσης 20% της συνολικής ενέργειας στην Ε.Ε. από ΑΠΕ μέχρι το 2020, ο επιμέρους στόχος του 10% από ΑΠΕ για τις μεταφορές ενδέχεται να μειωθεί, εφόσον αποδειχθεί ότι τα βιοκαύσιμα έχουν περισσότερο βλαπτικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από όσες μπορούμε να φανταστούμε σήμερα.

Τρίτον, τα κριτήρια βιωσιμότητας για την επιμέτρηση των βιοκαυσίμων στον ενδιάμεσο και τον τελικό στόχο έγιναν αυστηρότερα: Για να μπορούν τα βιοκαύσιμα να μετρήσουν στην επιμέτρηση των παραπάνω στόχων, θα πρέπει να εξοικονομούν τουλάχιστον 45% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα (η Κομισιόν είχε προτείνει 35%), ενώ από 1ης Ιανουαρίου 2015 η εξοικονόμηση θα πρέπει να φθάσει το 60%. Τέλος, η Επιτροπή ITRE συμπεριέλαβε και κοινωνικά κριτήρια μεταξύ των κριτηρίων βιωσιμότητας, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα σε δίκαιη πληρωμή όλων των γεωργών διεθνώς που παράγουν βιοκαύσιμα, καθώς και η τήρηση όλων των διεθνών συμφωνιών που αφορούν συνθήκες εργασίας και υγιεινής.

Πέραν του τομέα των ΑΠΕ για τις οδικές μεταφορές, η Οδηγία για τις ΑΠΕ προβλέπει επίσης μια σειρά από καινοτομίες στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής και θέρμανσης-ψύξης από ΑΠΕ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διεύρυνση των λεγόμενων «μηχανισμών ευελιξίας», που επιτρέπουν σε δύο ή περισσότερα Κράτη Μέλη να συνεργασθούν για την από κοινού επίτευξη του στόχου του καθενός για το μερίδιο τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ (ο στόχος για την η Ελλάδα είναι 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2020).

Όλα τα εθνικά υποστηρικτικά σχήματα για την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας της κάθε χώρας (feed-in tariffs) διατηρούνται. Επίσης, προστίθεται και ένας ενδιάμεσος δεσμευτικός στόχος για κάθε Κράτος Μέλος στην πορεία του για την επίτευξη του τελικού στόχου που του έχει επιμερισθεί για το 2020, με την επιβολή μάλιστα άμεσων κυρώσεων σε περίπτωση που η πορεία ενός Κράτους Μέλους υπολείπεται σοβαρά από τον καθορισμένο γι’ αυτό ενδιάμεσο στόχο. Τέλος, θεσπίζεται η κατά προτεραιότητα πρόσβαση των ΑΠΕ στο δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Κράτους Μέλους, εφόσον βεβαίως το επιτρέπει η ευστάθεια και η ασφάλεια του δικτύου.

«Αν εξαιρέσει κανείς ορισμένες ελάχιστες διατάξεις, το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή ITRE μας ικανοποιεί απόλυτα διότι είναι ένα κείμενο-τομή στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με το οποίο δίνεται μια πολύ δυναμική ώθηση στις ΑΠΕ και συνεπώς στην πράσινη καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα, αυτή η Οδηγία που ψηφίσαμε λαμβάνει σε γενικές γραμμές υπόψη και τα εθνικά μας συμφέροντα καθώς και τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας όσον αφορά τις διαθέσιμες μορφές ενέργειας από ΑΠΕ. Προσωπικά, είμαι ευτυχής διότι από τις 32 τροπολογίες που είχα καταθέσει, 25 υιοθετήθηκαν εν όλω ή εν μέρει, είτε αυτούσιες είτε ως μέρος συμβιβαστικών τροπολογιών», δήλωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο κ. Βακάλης.


Βρυξέλλες,
15 Σεπτεμβρίου 2008

Ευρωπαϊκοί Ρυθμιστικοί Οργανισμοί: Mικρο-θεσμοί με Mακρο-επιδράσεις

Υπερψηφίστηκε με ευρύτατη διακομματική πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Έκθεση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητή κ. Γιώργου Παπαστάμκου σχετικά "με μια στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών".
Εντός του ευρωπαϊκού θεσμικού τοπίου υφίσταται σημαντικός αριθμός αποκεντρωμένων ή οιονεί αυτονόμων λειτουργικών σωμάτων, τα οποία ταυτοποιούνται κάτω από τον τίτλο «ρυθμιστικοί οργανισμοί». Οι 29 ευρωπαϊκοί οργανισμοί, που διακρίνονται σε "ρυθμιστικούς" και "εκτελεστικούς" συνιστούν εκ πρώτης όψεως "μικρο-θεσμούς", οι οποίοι όμως επί της ουσίας, σύμφωνα με τον Έλληνα Ευρωβουλευτή, έχουν προφανείς "μακρο-επιδράσεις". Και οι δύο κατηγορίες οργανισμών εγείρουν επιτακτικά το ερώτημα του ενδιαμέσου απολογισμού του έργου και των επιδόσεών τους. Η λειτουργία των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών συνδέεται στενά τόσο με την πολυεπίπεδη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση όσο και με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ζητούμενο είναι ένα ελάχιστο σύνολο κοινών αρχών και κανόνων για τη δομή, τη λειτουργία και τον έλεγχο των ρυθμιστικών οργανισμών προκειμένου οι τελευταίοι να ενταχθούν αρμονικά στο πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών που απορρέουν από το σύστημα των Συνθηκών.
H Έκθεση του κ. Παπαστάμκου κρίνει σκόπιμη μία κοινή διοργανική κατευθυντήρια γραμμή, η οποία θα επέτρεπε τη σύμπραξη των οργάνων της ΕΕ υπό την αυστηρή τήρηση της κατ' ιδίαν αποστολής τους, και των κατ' ιδίαν αρμοδιοτήτων τους. Περαιτέρω, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκοί ρυθμιστικοί οργανισμοί σε μεγάλο βαθμό αποτελούν αποκεντρωμένες ή αυτοτελείς υπηρεσίες, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην διαφάνεια και τον δημοκρατικό έλεγχο κατά τη συγκρότηση και λειτουργία τους. Ως εκ τούτου κρίνεται χρήσιμη όχι μόνον η θεσμοθέτηση ενός πλαισίου εναρμόνισης της λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών, αλλά και η εναρμόνιση της λειτουργίας τους με τις δημοκρατικές αρχές.
Ο κ. Παπαστάμκος φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής "προς ένα κοινό πλαίσιο" διοργανικού διαλόγου που θα οδηγήσει σε "κοινή προσέγγιση" είναι κατώτερη των προσδοκιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίτευξη διοργανικής συμφωνίας. Επίσης, θεωρεί την κοινή προσέγγιση ως ένα ενδιάμεσο βήμα προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ενός νομικά δεσμευτικού κειμένου. Κατανοεί, ωστόσο, τη βούληση της Επιτροπής για έξοδο από μία κατάσταση παρατεταμένης διοργανικής αδράνειας.
Οιαδήποτε συζήτηση περί της συστάσεως νέων οργανισμών προϋποθέτει θετικό, μετρήσιμο και ορατό αξιολογικό έργο των ήδη υφισταμένων οργανισμών με όρους διοικητικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να τοποθετηθεί χρονικώς μετά τη λήξη της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου, δηλαδή μετά το 2013, λαμβανομένων υπ' όψιν των συμπερασμάτων της οριζόντιας αξιολόγησης της Kομισιόν του 2009-2010.


Bρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός - 2009: Προγράμματα για δυσμαθησιακές δυσκολίες

Ευαισθητοποιημένη για τα παιδιά και τους ενήλικες που πάσχουν από προβλήματα "δυσ-" (δυσλεξία, δυσπραξία, δυσφασία, προβλήματα συγκέντρωσης) και από αναπηρίες, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, μέλος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και της Ισότητας των Φύλων και Πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για την Οικογένεια και την Προστασία του Παιδιού, προώθησε με επιτυχία δημοσιονομικές γραμμές για πολιτικές υπέρ των ατόμων αυτών, και κυρίως για τη στήριξη των γονέων και των παρόχων φροντίδας, κατά την ψηφοφορία του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2009.

Με τις υπερψηφισθείσες τροπολογίες, η Επιτροπή για τα δικαιώματα των Γυναικών προτείνει, για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, να δοθεί προτεραιότητα στη γενεακή αλληλεγγύη, στον ρόλο των ανδρών στην εκπαίδευση των παιδιών, στον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και στην αναγνώριση της άτυπης εργασίας των γυναικών.

Η Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου παρουσίασε ένα πρότυπο σχέδιο, το οποίο αποβλέπει στην χρηματοδότηση για την εξασφάλιση καλύτερης υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς των ατόμων που πάσχουν από προβλήματα "δυσ-", με σεβασμό στην αρχή της ισότητας των φύλων. Το πιλοτικό πρόγραμμα χαιρετίζει επίσης την ανταλλαγή των καλών πρακτικών και της συνεργασίας ανάμεσα στις οργανώσεις που ασχολούνται με παρόμοιες ασθένειες.

"Σύμφωνα με την αρχή των ίσων ευκαιριών, οι γυναίκες και οι άνδρες που φροντίζουν άτομα "δυσ-" πρέπει να ωφεληθούν από τις ίσες ευκαιρίες ώστε να τα υποστηρίζουν και να τα βοηθούν να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή", τόνισε η ευρωβουλευτής.Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2008

"Μόνο με αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση" . Παρέμβαση του Ιωάννη Μ. Βαρβιτσιώτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης της μεγάλης έξαρσης που παρουσιάζει το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης, ανέπτυξε ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ, κ. Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώτης, μιλώντας στη διάρκεια της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνάντησης ευρωβουλευτών και βουλευτών εθνικών Κοινοβουλίων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με θέμα την μετανάστευση, νόμιμη και παράνομη. "Η μετανάστευση είναι το φυσικό επακόλουθο των τραγικά μεγάλων ανισοτήτων στο επίπεδο διαβίωσης", τόνισε ο κ. Βαρβιτσιώτης.

"Η μετανάστευση είναι ευρωπαϊκό ζήτημα". "Και γι' αυτό", τόνισε ο κ. Βαρβιτσιώτης, "προϋποθέτει αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη μέλη, δίκαιη κατανομή των βαρών, ξεκάθαρες πολιτικές και πάνω απ' όλα ανθρωπιστική προσέγγιση". Ο κ. Βαρβιτσιώτης ζήτησε κοινή μεταναστευτική πολιτική και κοινή πολιτική ασύλου, ώστε όλες οι χώρες να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο σ’ εκείνους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Ζήτησε ακόμη τη παραδειγματική τιμωρία των διακινητών, αλλά και εκείνων που εκμεταλλεύονται την εργασία των μεταναστών.

Τέλος, ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ αναφέρθηκε στη σημασία του αποτελεσματικού ελέγχου των εξωτερικών συνόρων που θα πρέπει να στηρίζεται στη συνεργασία όλων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της Μεσογείου, με τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής.


Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008


Συζήτηση για την Ευρωζώνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ζαν-Κλωντ Tρισέ: "Κακές εξελίξεις το 2008,
σταδιακή ανάκαμψη το 2009, αισιοδοξία για το 2010

Μαργαρίτης Σχοινάς: " Δύσκολη η τωρινή συγκυρία, αλλά έρχονται καλύτερες μέρες"

Στo πλαίσιο του τακτικού Διαλόγου με τα Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Kεντρικής Τράπεζας, Zαν-Kλωντ Tρισέ, ενημέρωσε τους ευρωβουλευτές για τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρωζώνη και απάντησε επί τρίωρο στις ερωτήσεις τους .

Στην παρέμβαση του ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαργαρίτης Σχοινάς, τόνισε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται την εξαιρετικά δύσκολη διεθνή οικονομική συγκυρία, αλλά απαιτούν να μάθουν το χρονικό ορίζοντα όταν μπορούν να αναμένουν καλύτερες μέρες. Η σημερινή τέταρτη συνεχόμενη διόρθωση των οικονομικών στοιχείων της ευρωζώνης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1,3% αντί 1.7% ανάπτυξη, 3,6% αντί 3,1% πληθωρισμός και συρρίκνωση κατά 0,2% του ΑΕΠ) αποδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία επιβραδύνεται περισσότερο από το αναμενόμενο, κατέληξε ο κ. Σχοινάς

Απαντώντας στον Έλληνα ευρωβουλευτή ο κ.Τρισέ παραδέχθηκε ότι το 2008 θα κλείσει ως μια απογοητευτική χρονιά για την ευρωζώνη, εξέφρασε όμως την προσδοκία του για προοδευτική βελτίωση των μεγεθών κατά το 2009 και για ένα ακόμη καλύτερο 2010. "Δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος ούτε ιδιαίτερα αισιόδοξος, αλλά αυτές οι εκτιμήσεις μου συνιστούν μια ρεαλιστική εκδοχή του μέλλοντος", κατέληξε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.


Bρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Πολιτικό χρήμα:
η νομοθεσία της ΕΕ ασπίδα-πυξίδα για κόμματα και πολιτικούς

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει νομικό πλαίσιο για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να προτείνει νομοθεσία ή άλλα μέτρα σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε εθνικό επίπεδο.

H ανωτέρω δήλωση περιέχεται στην απάντηση που έδωσε η Επίτροπος κα Wallstrom σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Mανώλη Aγγελάκα σχετικά με την πιθανή ανάληψη πρωτοβουλίας για τη σύσταση νομοθετικού κειμένου με το οποίο να καταγράφονται και να απαριθμούνται οι νόμιμοι τρόποι χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και το οποίο θα είναι δεσμευτικό για τα κράτη μέλη.

Στην απάντηση της η Επιτροπή αναφέρει ότι προβλέπονται κανόνες[1] που αφορούν τη διαφάνεια των πόρων που λαμβάνονται από τα συγκεκριμένα κόμματα και, ειδικότερα, την υποχρέωση να «δηλώνουν τις πηγές της χρηματοδότησής του, καταρτίζοντας κατάλογο των δωρητών και των δωρεών εκάστου, εξαιρέσει των δωρεών που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ».

Aκόμη, με την οδηγία 2005/60/ΕΚ[2], αξιώνεται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια όσον αφορά τα «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα». Σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει κυρίως να λαμβάνουν μέτρα για να εξακριβώνεται η πηγή του πλούτου και η προέλευση των κεφαλαίων των συγκεκριμένων πελατών.

Επιπλέον, "τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να δέχονται ανώνυμες δωρεές ή δωρεές προερχόμενες από οιαδήποτε επιχείρηση στην οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να ασκήσουν, άμεσα ή έμμεσα, δεσπόζουσα επιρροή λόγω κυριότητας, οικονομικής συμμετοχής η των κανόνων που τη διέπουν, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων αυτού του είδους προερχόμενων από τρίτες χώρες".

Σε σχετικό ερώτημα του Ευρωβουλευτή για περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα συμπληρώνουν τις υπάρχουσες όσον αφορά την πάταξη της διακίνησης μαύρου χρήματος και την δωροδοκία πολιτικών προσώπων, η Επίτροπος απάντησε ότι το υπάρχον κοινοτικό δίκαιο είναι επαρκές και "η ανάληψη νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών δεν είναι προς το παρόν ούτε ενδεδειγμένη ούτε αναγκαία". Tο βασικό αυτό νομοθετικό πλαισιο αποτελούν οι κοινοτικές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις: Οδηγία 2004/18/ΕΚ
[3], Oδηγία 2004/17/EK[4], καθώς και η Aπόφαση Πλαίσιο του Συμβουλίου αρ. 2003//568/ΔΕΥ[5].

Όσον αφορά τη δωροδοκία στο δημόσιο τομέα, το νομοθετικό μέσο που διαθέτει η ΕΕ είναι η Σύμβαση του 1997 περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[6].

Aναφερόμενος στην απάντηση της Επιτροπής, ο Ευρωβουλευτής Mανώλης Aγγελάκας δήλωσε: "H Ελληνική Nομοθεσία, με το Nόμο 3023/2002, περί χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, συνάδει καθ'όλα με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές και οριοθετεί ξεκάθαρα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων. Ως εκ τούτου, η διαφανής λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος στο πλαίσιο αυτό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των κομμάτων και των πολιτικών ενώ η εφαρμογή του Nόμου και η επιβολή σχετικών ποινών στους παραβάτες βρίσκεται στα χέρια της Ελληνικής Δικαιοσύνης".


[1] σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ΕΕ L 297 της 15.11.2003, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1524/2007 (ΕΕ L 343 της 27.12. 2007).
[2] σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
[3] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών - ΕΕ L 134 της 30.4.2004
[4] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών - ΕΕ L 134 της 30.4.2004
[5] 22 Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα - 98/733/ΔΕΥ: Κοινή δράση της 21ης Δεκεμβρίου 1998 που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το αξιόποινο της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ L 351 της 29.12.1998.
[6] ΕΕ L 192 της 31.7.2003


Προώθηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Νεολαία:
Απάντηση του Συμβουλίου στην ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου
Με αφορμή την ανακοίνωση της υιοθέτησης της Γραπτής Δήλωσης για την προώθηση ευρωπαϊκών πολιτικών για τη νεολαία από τον Πρόεδρο του Ευρ. Κοινοβουλίου, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας "Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού" υπέβαλε στο Συμβούλιο την εξής ερώτηση:
"Όλοι οι τομείς πολιτικής και ειδικότερα οι υποδομές για εκπαίδευση και διά βίου μάθηση, η απασχόληση και η κινητικότητα, η κοινωνική ένταξη, η υγεία και η δυνατότητα αυτονομίας, καθώς και η ενίσχυση των πρωτοβουλιών για επιχειρηματικότητα και εθελοντισμό, αφορούν στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερωτάται κατά συνέπεια το Συμβούλιο πώς προτίθεται να υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία και να επενδύσει σε πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στους νέους;"
Κατά την απάντησή του, ο εκπρόσωπος της Γαλλικής Προεδρίας, κ. J.-P. Jouyet, αναγνώρισε τη σημασία μιας διατομεακής και εγκάρσιας πολιτικής για τη νεολαία.
Mετά την υιοθέτηση του Συμφώνου για τη Nεολαία, το 2005, το Συμβούλιο υπογράμμισε τη θέλησή του να το θέσει σε εφαρμογή με την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι και να λάβουν υπόψη τους προβληματισμούς των νέων. Η Προεδρία ενημέρωσε επίσης ότι από το 2009, η Επιτροπή καλείται να συντάσσει τακτικά κάθε 3 χρόνια έκθεση σχετικά με την νεολαία.
"Παρόλο που οι ευθύνες της ΕΕ στον τομέα αυτόν είναι σημαντικές, τα κράτη μέλη είναι εκείνα που εξακολουθούν να παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και στην ανταλλαγή πρακτικών σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και οι συνεργίες μεταξύ των πρωταγωνιστών (επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά συστήματα, αρμόδιες για την απασχόληση οργανώσεις, ερευνητές και κοινωνικούς εταίρους). Εντός αυτού του πλαισίου, η Προεδρία χαιρετίζει την προώθηση της διασυνοριακής κινητικότητας των νέων και προτείνει τη διεύρυνση των επιτυχημένων προγραμμάτων Erasmus και Leonardo στο πλαίσιο της Διά Bίου Mάθησης.", τόνισε το Συμβούλιο.
Το 2009, το Συμβούλιο θα συμμετάσχει ενεργά στη γενική διαδικασία αξιολόγησης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να υπάρχει συνέχεια των δράσεων. Εντός αυτού του πλαισίου, η γαλλική, η τσέχικη και η σουηδική αποστολή συνεργάζονται στενά για το θέμα.
Στη συμπληρωματική της ερώτηση, η Μ.Παναγιωτοποπούλου-Κασσιώτου

υπογράμμισε ότι μετά τη σύναψη του Συμφώνου υπήρξε συμφωνία του Συμβουλίου για ποσοτική επιτυχία στόχων: μείωση της αποχής από τη σχολική εκπαίδευση, στο 10% μείωση της ανεργίας των νέων με συγκεκριμένα ποσοστά και συγκεκριμένη χρονική απόσταση μετά την απόκτηση του πτυχίου και ερώτησε κατά πόσον αυτοί οι στόχοι έχουν επιτευχθεί.

Στην απάντησή του, ο Γάλλος υπουργός, κ. J.-P. Jouyet, επεσήμανε ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων παραμένει σημαντικό παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί βελτίωση της ανεργίας στην ΕΕ και πρότεινε τρία πεδία δράσης: βελτίωση αντιστοιχίας ανάμεσα στην κατάρτιση και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
, διάλογο με τους εργοδότες και τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να εκδηλωθεί η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων για την κοινωνική ένταξη των νέων και, τέλος, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, δημιουργία δικτύων αριστείας και προώθηση της κινητικότητας ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη μέσω της διευκόλυνσης αναγνώρισης πτυχίων και προσόντων."


Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Kομισιόν: H παγκόσμια άνοδος των τιμών της ενέργειας υπεύθυνη για τις αυξήσεις στα γεωργικά προϊόντα


Σε απάντηση της Kομισιόν προς τον Ευρωβουλευτή της NΔ καθηγητή κ. Γιώργο Παπαστάμκο παρουσιάζονται λεπτομερώς οι επιπτώσεις της ανόδου των τιμών της ενέργειας στην αλυσίδα της γεωργικής παραγωγής. Σύμφωνα με την Kομισιόν, μακροπρόθεσμα, η παγκόσμια αύξηση των τιμών της ενέργειας, του πετρελαίου και των ζωοτροφών είναι πιθανό να προκαλέσει αύξηση των τιμών του συνόλου των βασικών γεωργικών προϊόντων, επειδή η αύξηση του κόστους της γεωργικής παραγωγής θα πρέπει να μετακυλισθεί στις τιμές των γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να διατηρηθεί η αποδοτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας αναμένεται να επηρεάσουν το κόστος της γεωργικής παραγωγής άμεσα μέσω του υψηλότερου κόστους παραγωγής και μεταφοράς/εφοδιαστικής και έμμεσα μέσω των αγορών βιοκαυσίμων (καθώς αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων βιοκαυσίμων από γεωργικές πρώτες ύλες).
Λόγω του σχετικά υψηλού και αυξανόμενου μεριδίου του συνολικού κόστους γεωργικής παραγωγής στη συνολική αξία της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ-27 (περίπου 88% το 2007), το γεωργικό εισόδημα είναι σχετικά ευαίσθητο στις μεταβολές του κόστους παραγωγής. Ενώ το κόστος για μη ιδιόκτητους συντελεστές παραγωγής (δηλαδή, μίσθωση εργασίας, δανειακό κεφάλαιο και μισθωμένη γη) αντιπροσώπευε περίπου το 18% του συνολικού κόστους παραγωγής το 2007, το αντίστοιχο ποσοστό της ενδιάμεσης κατανάλωσης ήταν πολύ υψηλότερο: το κόστος των εισροών αντιπροσώπευε περίπου το 64% του συνολικού κόστους της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ-27 το 2007.
Επομένως, οι έντονες αυξήσεις των τιμών που παρατηρήθηκαν πρόσφατα σε ό,τι αφορά την ενέργεια/τα λιπαντικά, τα λιπάσματα, τις ζωοτροφές, τους σπόρους προς σπορά και τα φυτά προς φύτευση αναμένεται να έχουν αισθητό αντίκτυπο στο γεωργικό εισόδημα βραχυπρόθεσμα, εάν η αύξηση του κόστους δεν μετακυλισθεί σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα: π.χ. αύξηση κατά 10% του κόστους των γεωργικών εισροών το 2008 έναντι του 2007 ενδέχεται να μειώσει σημαντικά τόσο το πραγματικό γεωργικό εισόδημα όσο και το επιχειρηματικό εισόδημα.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον αντίκτυπο του υψηλότερου κόστους των εισροών στο εισόδημα των διαφόρων τύπων εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ, είναι σαφές ότι θα επηρεαστούν κυρίως οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, λόγω της μεγάλης αύξησης των ζωοτροφών ως κόστους εισροών (βλ. γράφημα). Ωστόσο, με την έντονη αύξηση του κόστους των συντελεστών παραγωγής που βασίζονται στην ενέργεια (ενέργεια/λιπαντικά, λιπάσματα) προβλέπεται ότι θα επηρεάζονται όλο και περισσότερο και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Έξι εκατομμύρια ευρώ για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό Εγκρίθηκαν οι τροπολογίες του Mανώλη Mαυρομμάτη για τον Προϋπολογισμό 2009

Mε συνολικό ποσό 6.000.000 ευρώ επιχορηγούνται αθλητικές δράσεις για την περίοδο 2008-2009 μετά την έγκριση της γνωμοδότησης και των τροπολογιών που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού, M.M.Ε. και Πολυγλωσσίας.
Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν οι τροπολογίες του ευρωβουλευτή της N.Δ., Mανώλη Mαυρομμάτη με τις οποίες ζητά κονδύλι ύψους 2.000.000 ευρώ για την διοργάνωση τριήμερου πανευρωπαϊκού Συνεδρίου των 27 εθνικών οργανισμών αντί-ντόπινγκ με την συμμετοχή του παγκόσμιου οργανισμού ντόπινγκ-κοντρόλ(WADA) και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔOΕ). Tο Συνέδριο θα φιλοξενείται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη.
H δράση αυτή που περιλαμβάνεται στη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό έχει τρεις στόχους: (α) το συντονισμό των δράσεων των εθνικών οργανισμών αντί-ντόπινγκ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση των κρουσμάτων ντόπινγκ, (β) τη δημιουργία ενεργού ευρωπαϊκού δικτύου καταπολέμησης του ντόπινγκ· και (γ) την εξαγωγή συμπερασμάτων και την παρουσίαση προτάσεων σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στην καταπολέμηση του ντόπινγκ, δεδομένου ότι το φαινόμενο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις παγκοσμίως.
Επιπλέον, μέσα στη νέα γραμμή προϋπολογισμού που αφορά αποκλειστικά στον τομέα του αθλητισμού εγκρίθηκε κονδύλι 3.500.000 ευρώ που θα συμβάλει στη χρηματοδότηση των Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στην Πεσκάρα της Ιταλίας, το 2009. Tην τροπολογία αυτή κατέθεσαν από κοινού ο Mανώλης Mαυρομμάτης και ο Ιταλός Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Mάριο Mάουρο. Οι αγώνες αυτοί, που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, οργανώνονται κάθε τέσσερα χρόνια και αποτελούν τη σπουδαιότερη αθλητική διοργάνωση της περιοχής της Μεσογείου, στην οποία συμμετέχουν 23 χώρες από την Ευρώπη, της Ασία και την Αφρική.
"H εξασφάλιση της εκ νέου χρηματοδότησης των Μεσογειακών Αγώνων αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ακόμα μια φορά το ενδιαφέρον της σε αθλητικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, η τακτική ενίσχυση των αγώνων εξασφαλίζει την προοπτική χρηματοδότησης για την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα για την περιοχή του Bόλου και της Λάρισας όπου θα διεξαχθούν οι επόμενοι Αγώνες το 2013", δήλωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.
Οι αγώνες αυτοί αποτελούν μια ευκαιρία ειρηνικής άμιλλας μεταξύ νέων από τρείς ηπείρους, με διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες, που συνδέονται όμως από ένα κοινό ιδεώδες, αυτό της Ευρώπης και της Μεσογείου. Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων στην Ισπανία, το 2005, η ιταλική οργανωτική επιτροπή υπολογίζει ότι οι Αγώνες θα προσελκύσουν 5.000 αθλητές και σχεδόν 1 εκατομμύριο επισκέπτες.
Αύξηση του κονδυλίου για τα αρχεία των περιφερειακών μουσείων
Τέλος, ο Mανώλης Mαυρομμάτης πέτυχε την αύξηση του κονδυλίου που διατίθεται για την ψηφιοποίηση των αρχείων των περιφερειακών μουσείων, από 500.000 σε 750.000 ευρώ. Η ψηφιοποίηση του υλικού αυτού δε θα εξασφάλιζε μόνο τη διάσωσή του, αλλά θα αποτελούσε μέσο διάδοσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Εξάλλου, υπάρχουν πολλά ευρήματα μεγάλης ιστορικής σημασίας τα οποία αποτελούν μέρος όχι μόνο της κληρονομιάς μιας χώρας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης.


Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Συνεχίζονται οι επιδοτήσεις καπνού. Απορρίφθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας τροπολογία για την κατάργησή τους.

Καταψηφίστηκε από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η τροπολογία Γερμανού ευρωβουλευτή με την οποία ζητούσε την διαγραφή από τον κοινοτικό προϋπολογισμό 2009 των επιδοτήσεων καπνού.

O ευρωβουλευτής της NΔ κ. Γιάννης Γκλαβάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διότι οι ευρωπαίοι καπνοκαλλιεργητές βγαίνουν κερδισμένοι, ενώ δεν έκρυψε και την απογοήτευσή του δηλώνοντας ότι "ορισμένοι ευρωβουλευτές αδυνατούν να καταλάβουν ότι αν σταματήσει η παραγωγή καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την εισαγωγή καπνών από τρίτες χώρες".

Συνεχίζοντας υπενθύμισε ότι "στο Κοινοβούλιο έχουμε αντιμετωπίσει ήδη πολλές φορές τα εν λόγω ζήτημα και όπως πιστοποιείται και από την Κομισιόν η παραγωγή ακατέργαστου καπνού είναι συγκεντρωμένη σε ελάχιστες πλέον ευρωπαϊκές περιφέρειες και αντιπροσωπεύει μόλις το 4% της παγκόσμιας παραγωγής και συνεπώς δεν έχει καμιά επίδραση στην κατανάλωση των τελικών προϊόντων καπνού".

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος παγκόσμιος εισαγωγέας ακατέργαστου καπνού και εφοδιάζεται από τρίτες χώρες περισσότερο από το 70% των αναγκών της, προς όφελος προϊόντων καπνού που συχνά παράγονται υπό συνθήκες μειωμένων ελέγχων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά, προερχόμενων κυρίως από τη Βραζιλία, το Μαλάουι, την Αργεντινή, την Ινδονησία, τη Ζιμπάμπουε, την Ινδία και την Κίνα, γεγονός που οδηγεί εξάλλου σε εμπορικό έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ ετησίως.

Ο κ. Γκλαβάκης ολοκληρώνοντας τόνισε ότι στην "Ελλάδα η καπνοκαλλιέργεια γίνεται σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης. Η μείωση ή διακοπή των επιδοτήσεων θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας, στην ανεργία και στην ερήμωση αυτών των περιοχών. Επιθυμώντας να κρατήσουμε τον αγροτικό πληθυσμό στην ύπαιθρο, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε την καλλιέργεια του καπνού επεκτείνοντας το καθεστώς των ενισχύσεων και πέρα του 2009".

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2008

Αρνητικές επιδράσεις των energy drink και της καφεΐνης
στην υγεία των ανηλίκων και των εγκύων γυναικών

"H Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει την υποχρέωση για αναγραφή προειδοποιητικής επισήμανσης στα ποτά στα οποία η καφεΐνη δεν είναι φυσικό συστατικό, όταν αυτή υπερβαίνει τα 150 mg/l. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο κίνδυνος που συνεπάγεται η καφεΐνη για τις εγκύους. Ενώ η πρόσληψη καφεΐνης έως και 300mg ημερησίως φαίνεται να είναι ασφαλής, το θέμα των πιθανών επιπτώσεων στην εγκυμοσύνη και στο έμβρυο σε περίπτωση τακτικής πρόσληψης ποσοτήτων που υπερβαίνουν τα 300mg ημερησίως παραμένει ανοικτό. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, συνιστάται, μέτρια πρόσληψη καφεΐνης, από οποιαδήποτε πηγή", αναφέρει μεταξύ άλλων η αρμόδια για θέματα υγείας Επίτροπος, Ανδρούλα Βασιλείου, σε απάντησή της στη σχετική ερώτηση των ευρωβουλευτών της NΔ, Mανώλη Mαυρομμάτη και Mανώλη Aγγελάκα.
Ωστόσο, συμπληρώνει η Επίτροπος, για τα παιδιά που κανονικά δεν καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες τσαγιού ή καφέ και ενδέχεται να καταναλώσουν "ενεργειακά ποτά" αντί των αναψυκτικών, η κατανάλωση μπορεί να επιφέρει παροδικές αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως υπερδιέγερση, ευερεθιστότητα, νευρικότητα ή άγχος.
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απίθανο να υπάρξει αλληλεπίδραση της βασικής ουσίας των λεγόμενων energy drinks με την καφεΐνη, την ταυρίνη, το αλκοόλ ή τα αποτελέσματα της σωματικής άσκησης", αναφέρει η κα Βασιλείου.
H Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΕT), διαβεβαιώνει ότι το κύριο πεδίο πιθανών προσθετικών αλληλεπιδράσεων εντοπίζεται στη διουρητική δράση της καφεΐνης και της ταυρίνης, η οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω από την κατανάλωση αλκοόλ. Αυτό, σε συνδυασμό με την απώλεια σωματικών υγρών λόγω της εφίδρωσης που προκαλείται από την άσκηση, θα μπορούσε, θεωρητικά, να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμη αφυδάτωση.
Αν και η Κομισιόν έχει λάβει υπόψη τις περιπτώσεις συμπτωμάτων που έχουν αναφερθεί σε άτομα, τα οποία συνάδουν με την απώλεια νερού και νατρίου από το σώμα, είναι επίσης προφανές ότι τα συμπτώματα αυτά μπορούν να οφείλονται και στην πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ και/ή ναρκωτικών, όπως αναφέρεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να αντληθούν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση στον άνθρωπο.
Τέλος, όσον αφορά την περιεκτικότητα των "ενεργειακών ποτών" σε καφεΐνη, σύμφωνα με την ΕΕΤ, η περιεκτικότητά τους είναι συγκρίσιμη με την ποσότητα καφεΐνης που περιέχεται στο τσάι ή στον καφέ. Κατά συνέπεια, η συμβολή των ποτών αυτών στη συνολική πρόσληψη καφεΐνης δεν αποτελεί πηγή ανησυχίας για τους ενηλίκους, εκτός από την περίπτωση των εγκύων γυναικών.